Datoen er satt redux!

ImageVi prøver igjen med bryggingen av Henrik Imperial Amber – også denne gang hos Lervig Aktiebryggeri. Den nye datoen for bryggingen er satt til 31. august, med andre ord ikke mange dagene etter opprinnelig dato.

Nok til alle
1200 liter med dette aggresive brygget ankommer denne gangen. Godt over dobbelt så mye som sist. Vi forandrer ikke på noe fra opprinnelig oppskrift. Ølet gjæres kjølig for å maskere de 8.1% samt bombarderes med humle både i kok og dry hop.

Over the top? Hell yeah!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s